Đuổi xong… lại ngồi

    Gốc

    Hanoinet - Chúng tôi táp vào một quán cóc cạnh cây xăng ven đường Xuân Thủy, chị chủ quán hỏi: “Nóng hay đá hai anh?”

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=83449