Đười ươi giữ ống

    Gốc

    Hanoinet - Cái Tết năm 1981 là một cái tết khó quên với các cán bộ ngành nội thương ở TP. HCM. Thời đó, mục tiêu của ngành là “nắm 70% bán buôn và chi phối bán lẻ”.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=50580