Đười ươi dũng cảm cứu con thoát nạn

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Không có điều gì mà các bà mẹ không thể làm để bảo vệ con – điều này không chỉ đúng với con người mà còn rất “hợp tình hợp lý” với cả loài đười ươi nữa.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/LA57524/default.htm