Dùng uy tín để vận động Nhân dân

Hơn 20 năm được bầu là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, người có uy tín, ông Hà Văn Tiu, dân tộc Thái ở bản Lang, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn luôn là tấm gương sáng để bà con trong xã và con cháu noi theo.

Ông Hà Văn Tiu (người thứ hai từ trái sang) vận động người dân bản Lang hiến đất mở rộng đường giao thông.

Ông Hà Văn Tiu (người thứ hai từ trái sang) vận động người dân bản Lang hiến đất mở rộng đường giao thông.

Ông Tiu năm nay ngoài 70 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn còn tráng kiện. Tất cả mọi công việc ở địa phương ông đều tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm. Với vai trò là người có uy tín, bản thân và gia đình ông luôn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trong xã cùng thực hiện, xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu.

Xã Trung Hạ có 905 hộ, 4.094 nhân khẩu, với 95% là đồng bào dân tộc Thái, những năm gần đây người dân trong xã vẫn duy trì và phát triển các lễ hội, điệu hát, múa, nhạc cụ mang sắc thái văn hóa độc đáo của dân tộc như lễ cúng thần bản hàng năm (lễ Xên bản), hát khặp, khua luống, khèn bè, sáo ôi, ném còn, nhảy sạp, kéo co, bắn nỏ, dệt thổ cẩm... Điều này có đóng góp không nhỏ của những người có uy tín như ông Tiu.

Cùng với việc gương mẫu đi đầu và vận động bà con lưu giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, ông Tiu còn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao trong các dịp lễ, tết, góp phần giới thiệu, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Là địa bàn có tình hình tệ nạn xã hội diễn ra khá phức tạp, ông Tiu đã cùng với chính quyền địa phương và các đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn của bản; tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Tiu tâm sự: Để làm tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, với uy tín của mình, tôi không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện, còn tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục để bà con nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động bà con duy trì, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, không truyền đạo trái pháp luật, thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan như tục thách cưới; tảo hôn; tin vào tà ma, thầy cúng, thầy mo khi ốm đau; tổ chức ăn uống dài ngày khi có đám hiếu, đám hỷ... làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng.

Trong phát triển kinh tế, với sự cần cù và kinh nghiệm của bản thân, ông đã vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Tuổi cao, nhưng ông vẫn tích cực tham gia cùng người dân làm đường giao thông nông thôn, phát dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng và những khó khăn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; vận động bà con đưa con cháu trong độ tuổi đi học đến trường, tham gia các phong trào khuyến học - khuyến tài.

Đặc biệt, trong phong trào XDNTM, ông đã tham gia vận động Nhân dân hiến hơn 2.100m2 đất, đóng góp hơn 7.500 ngày công mở rộng, nâng cấp 19km đường liên bản, trên 20km đường nội bản; xây dựng các công trình phúc lợi, trồng cây bóng mát, trồng hoa trên các trục đường xã, bản, khuôn viên công sở, trường học, nhà văn hóa... Hiện xã Trung Hạ có 7/7 bản đạt chuẩn NTM; đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm.

Với những nỗ lực của mình, tháng 6-2023 ông Tiu vinh dự là 1 trong số 130 đại biểu đại diện cho 1.281 người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh được biểu dương và nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-tot/dung-uy-tin-de-van-dong-nhan-dan/194921.htm