Dựng trại tòng quân

Trong khí thế trước ngày hội nhập ngũ, các địa phương tại Đồng Nai đang rộn ràng chuẩn bị cho đêm trại tòng quân…

Thực hiện: Ngọc Hoàng - Xuân Mai - Huỳnh Phúc - Xuân Lượng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202402/dung-trai-tong-quan-3171871/