Dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới

    5 đăng lạiGốc

    Ngày 2/4, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chưa ký hợp đồng mới cho đến tháng 6/2008...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0901&home=detail&id=672affdf849838&page=category