Đừng cất làm của riêng!

    Gốc

    Trong giới sân khấu, ai cũng biết một điều rằng diễn viên trẻ chỉ có thể trưởng thành khi được đóng trong những vai hay, những kịch bản hay. Nhờ những tác phẩm chuẩn mực đó mà diễn viên được đào luyện để "chuẩn mực" theo, thậm chí như một thử thách cần vượt qua.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/4/3/232993.tno