Dư nợ cho vay chứng khoán và bất động sản tăng mạnh

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng (TCTD) đến 30/6/2009 ước tăng 28,31% so với cuối năm 2008. Tuy nhiên, các TCTD vẫn đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

    Thông tin trên vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết khi công bố về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm, định hướng điều hành 6 tháng cuối năm 2009. Cũng theo NHNN, dư nợ cho vay để đầu tư và kinh doanh bất động sản ước tăng 10,48%. Dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán vẫn đảm bảo theo tỷ lệ quy định là tối đa 20% vốn điều lệ của TCTD. Như vậy, dư nợ trong 2 lĩnh vực trên là tăng mạnh bởi tính đến tháng 4/2009, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 4%; đặc biệt dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản của các tổ chức tín dụng giảm xấp xỉ 12% so với cuối năm 2008. Cũng theo NHNN, 6 tháng đầu năm nay, tổng phương tiện thanh toán ước tăng 16,36%; huy động vốn ước tăng 16,20%, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 17%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,52% so với tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, tăng 0,35% so với mức 2,17% vào cuối năm 2008. Các chỉ tiêu về tổng phương tiện thanh toán và tín dụng tăng phù hợp với chủ trương kích cầu của Chính phủ. Các chỉ số này đã đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. NHNN cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2009, NHNN điều hành chính sách tiền tệ theo hướng đảm bảo tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 25%, tín dụng tăng khoảng 25-27% (thay vì mức 30% như đã đề ra trước đó); đồng thời theo dõi sát diễn biến khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và sự chuyển biến của kinh tế trong nước để chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, ngăn ngừa tái diễn lạm phát cả giai đoạn 2009-2010. Các giải pháp chủ yếu là, NHNN sẽ điều hành lãi suất theo hướng ổn định và ở mức hợp lý, kết hợp với điều chỉnh linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ chính sách tiền tệ khác nhằm kiểm soát mức tăng các chỉ tiêu tiền tệ phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô; tiếp tục thực hiện các biện pháp điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá như trong 6 tháng đầu năm 2009, can thiệp mạnh và hợp lý theo tín hiệu thị trường trên cơ sở có chọn lọc đối tượng, nhằm đảm bảo ổn định tỷ giá và cán cân thanh toán. Đồng thời, NHNN thực hiện các biện pháp để kiểm soát cho vay đối với hoạt động cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán và cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và kiểm soát chặt chẽ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại… Hương Thủy

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/214142/