Dữ liệu dùng chung phục vụ người dân, doanh nghiệp

  Báo Sài Gòn Giải Phóng
  747 liên quanGốcTP. HCM

  Kho dữ liệu dùng chung của TPHCM đã hoàn thành giai đoạn 1, được ứng dụng, khai thác phục vụ cho nhiều cơ quan, ban, ngành, giải quyết các thủ tục hành chính; song, mục tiêu lớn hơn là dữ liệu dùng chung phục vụ doanh nghiệp, người dân cũng như ứng dụng cho các trụ cột của đô thị thông minh. Để rõ hơn những vấn đề này, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM.

  Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM.

  Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM.

  PHÓNG VIÊN: Kho dữ liệu dùng chung (giai đoạn 1) đã đi vào hoạt động, vậy việc kết nối dữ liệu giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện… đã thực hiện đến đâu, thưa bà?

  Bà VÕ THỊ TRUNG TRINH: TPHCM đã triển khai Cổng dữ liệu của thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn, thực hiện chia sẻ dữ liệu cho các sở, ban, ngành, quận, huyện khai thác và sử dụng. Thông tin chia sẻ bao gồm: dữ liệu văn bản điện tử; thông tin doanh nghiệp; hộ kinh doanh cá thể; thông tin giao dịch đảm bảo; thông tin đăng ký quyền sử dụng nhà ở, đất ở; cơ sở khám chữa bệnh; chứng chỉ hành nghề y; cơ sở giáo dục; dịch vụ giáo dục; dự án đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư công; thông tin giá thị trường của một số mặt hàng thiết yếu.

  Sở TT-TT cũng đang tổ chức triển khai trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức trong việc sử dụng các dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung (dữ liệu văn bản, doanh nghiệp, thông tin các giấy phép...) phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính. Như vậy, hiện nay các sở, ban, ngành, quận, huyện đã khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung của thành phố cho mục đích khai thác thông tin.

  Như vậy, giai đoạn 1 đã hoàn thành 100% việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung? Quá trình kết nối có gặp những khó khăn với các ngành như tài nguyên môi trường hay an ninh không?

  Về cơ bản, những nội dung công việc đề ra của giai đoạn 1 đã hoàn thành. Có một số nội dung bị chậm so với kế hoạch do bị ảnh hưởng của dịch bệnh, là cơ sở dữ liệu hộ tịch hoàn thành vào cuối năm 2021 và cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 1/2.000, 1/5.000 sẽ hoàn thành trong trung tuần tháng 7 tới. Với cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân do Bộ Công an phụ trách, hiện tại Công an TPHCM và Sở TT-TT đang thiết lập kết nối kỹ thuật để thực hiện xác thực, định danh với các cơ sở dữ liệu. Dữ liệu này phục vụ cho công tác chuyển đổi số của TPHCM. TPHCM cũng đã hoàn thành cơ bản nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung của thành phố (HCM LGSP) - đây là một nền tảng quan trọng để thực hiện việc kết nối và chia sẻ dữ liệu của thành phố tại Trung tâm dữ liệu của TPHCM.

  Những kết quả ban đầu khi khai thác Kho dữ liệu dùng chung phục vụ đời sống xã hội, người dân đã gặt hái đến đâu và những chương trình cụ thể nào sẽ triển khai trong năm nay?

  TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành vấn đề số hóa dữ liệu hộ tịch và đưa vào kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp. Tổng số lượng hồ sơ hộ tịch đã được số hóa là 11.722.338 hồ sơ. Tất cả dữ liệu số hóa sổ hộ tịch của thành phố đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp. TPHCM đã ban hành kế hoạch thí điểm khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại thành phố. Từ ngày 15-6-2022, thành phố thực hiện cấp bản sao trích lục cho người dân từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại Kho dữ liệu dùng chung thành phố mà không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú. Đây cũng là cơ sở mở rộng việc ứng dụng, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch, qua đó góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số và mang lại tiện ích cho người dân.

  Thêm vào đó, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 1/2.000, 1/5.000 do Sở TN-MT đã xây dựng xong, thành phố sẽ triển khai tích hợp các lớp dữ liệu chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, đô thị như cơ sở dữ liệu nền địa hình… Dự kiến, trong quý 4-2022, những ứng dụng khai thác dữ liệu không gian địa lý dùng chung sẽ được đưa vào sử dụng để phục vụ công tác quản lý đô thị và cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dân.

  Sở TT-TT TPHCM cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược dữ liệu của TPHCM giai đoạn 2022-2025

  Sở TT-TT TPHCM cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược dữ liệu của TPHCM giai đoạn 2022-2025

  Vậy người dân, doanh nghiệp đã được khai thác, sử dụng dữ liệu này chưa, thưa bà?

  Hiện nay, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác một số dữ liệu đã được chia sẻ tại Cổng dữ liệu mở của TPHCM. Trong giai đoạn sắp đến, thành phố sẽ tạo lập ứng dụng để người dân, doanh nghiệp sau khi thực hiện xác thực định danh tại Cổng Dịch vụ công của thành phố sẽ được cung cấp những thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân của mình thông qua những dữ liệu đã được tích hợp về Kho dữ liệu dùng chung.

  Theo kế hoạch, Kho dữ liệu dùng chung còn phục vụ cho Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”, tiến độ đến nay ra sao?

  Kho dữ liệu dùng chung đã bắt đầu vào giai đoạn khai thác sử dụng, các dữ liệu được tích hợp từ Kho dữ liệu dùng chung đã cung cấp được một số dữ liệu để phục vụ cho các trụ cột đô thị thông minh là Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do một số dữ liệu vừa mới hoàn thành và Sở TT-TT đang triển khai các giải pháp để tích hợp và chia sẻ dữ liệu này, do vậy đến quý 4-2022, các trụ cột của đô thị thông minh mới kết nối và chia sẻ đầy đủ với các dữ liệu đang lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

  Thành phố cũng đang cùng Ngân hàng Thế giới xây dựng chiến lược dữ liệu của TPHCM giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030 cùng nhiều hoạt động khác. Qua đó, thành phố xác định cần ban hành Chiến lược quản trị dữ liệu phục vụ triển khai Đề án đô thị thông minh và Chương trình Chuyển đổi số được hiệu quả với nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, quản lý, khai thác Kho dữ liệu dùng chung (dựa trên 3 dữ liệu nền tảng: người dân, doanh nghiệp và dữ liệu không gian) và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố.

  BÁ TÂN thực hiện

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//du-lieu-dung-chung-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-823935.html