Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/5

Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Khu vực Nguyên Bình - Hà Quảng:Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Khu vực Hòa An - Thạch An và Thành phố:Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hòa - Hạ Lang: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo(từ ngày 21-23/5/2024): Thời tiết phổ biến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 32oC.

Theo Đài KTTV tỉnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-19-ngay-20-5-3169333.html