Drone vũ trang: cuộc đua không chỉ của những cường quốc

    Báo VietnamNet
    69 liên quanGốc

    Drone vũ trang đang là một trong những vũ khí mà nhiều quốc gia trên thế giới tích cực chạy đua để sở hữu.

    Drone vũ trang: Cuộc đua không chỉ của những cường quốc quân sự

    Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/drone-vu-trang-cuoc-dua-khong-chi-cua-nhung-cuong-quoc-quan-su-2010814.html