Đồng Nai phải thu hồi đất giao cho hội đồng giải thể

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    TP - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định việc UBND Tỉnh Đồng Nai giao đất cho hội đồng giải thể Cty Dịch vụ Vật tư Nông nghiệp Phú Yên là trái pháp luật về mặt đối tượng. Trách nhiệm và thẩm quyền trước tiên thu hồi diện tích đất giao sai đối tượng này thuộc về UBND tỉnh Đồng Nai.

    Ông Võ cho biết: Theo quy định Luật Đất đai hiện hành, cơ quan có thẩm quyền giao đất, cụ thể là UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ được giao đất cho các tổ chức có đủ năng lực tài chính, năng lực phát triển bất động sản và chấp hành pháp luật trong những dự án trước đó. Tuy nhiên, thời điểm đó, Cty Dịch vụ Vật tư Nông nghiệp Phú Yên đang trong quá trình giải thể, không thể coi đó là công ty có năng lực thực hiện dự án được. Vì vậy, việc cần làm ngay lúc này là phải thu hồi lại đất đã giao. Thưa ông, trong trường hợp UBND Tỉnh Đồng Nai thoái thác việc này? Nếu UBND Tỉnh Đồng Nai không làm thì Bộ Tài nguyên & Môi trường nghiên cứu đưa ra phương án xử lý để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định cuối cùng. Tôi cho rằng phải giải quyết nghiêm vụ việc này mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bởi giao đất sai đối tượng thì thu hồi lại cũng là chuyện bình thường. Trước đây chúng ta cũng từng thu hồi những diện tích lớn đất giao trái pháp luật và được nhân dân rất ủng hộ. Trong trường hợp như vậy, theo ông quyền lợi của những người nhận chuyển nhượng từ Công ty Dịch vụ Vật tư Nông nghiệp Phú Yên giải quyết ra sao? Cái đó cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi nên đưa ra phương án xử lý bởi lẽ giao dịch giữa Công ty Dịch vụ Vật tư Nông nghiệp Phú Yên với những người nhận chuyển nhượng như gia đình ông Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Hạnh Thu là không có giá trị pháp lý. Nếu đúng như báo chí phản ánh, một lãnh đạo trong ngành thuế mà gia đình có tới 26 lô đất tại một dự án thì chúng ta suy nghĩ như thế nào về chống đầu cơ đất đai và có thể trả lời được không câu hỏi tại sao các sắc thuế về chống đầu cơ đất đai lại chậm chạp ra đời đến như vậy. Năm năm qua kể từ khi khởi động, nay mới có được dự thảo về Luật thuế Nhà đất (do Bộ Tài chính dự thảo và đưa ra lấy ý kiến từ một tháng nay- P.V) nhưng, trong dự thảo này, lại không có điều nào về sử dụng công cụ thuế để chống đầu cơ đất đai. Nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ Nếu đúng như báo chí phản ánh, một lãnh đạo trong ngành thuế mà gia đình có tới 26 lô đất tại một dự án thì chúng ta suy nghĩ như thế nào về chống đầu cơ đất đai và có thể trả lời được không câu hỏi tại sao các sắc thuế về chống đầu cơ đất đai lại chậm chạp ra đời đến như vậy. Năm năm qua kể từ khi khởi động, nay mới có được dự thảo về Luật thuế Nhà đất (do Bộ Tài chính dự thảo và đưa ra lấy ý kiến từ một tháng nay- P.V) nhưng, trong dự thảo này, lại không có điều nào về sử dụng công cụ thuế để chống đầu cơ đất đai.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=164400&channelid=2