Dông, lốc làm 903 nhà dân bị tốc mái

Khoảng từ 22 - 23 giờ ngày 19/4, trên địa bàn các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang tiếp tuc xảy ra mưa dông, lốc làm 903 nhà ở bị tốc mái, thiệt hại và gây ảnh hưởng, hoa màu của nhân dân.

Nhà dân ở xã Hồng Nam (Hòa An) bị tốc mái

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, Thành phố, dông lốc làm 903 nhà ở bị tốc mái. Trong đó, huyện Hạ Lang 421 nhà; Quảng Hòa 300 nhà; Trùng Khánh 153 nhà; Hòa An 19 nhà và Nguyên Bình 10 nhà.

Trường Mầm non Chí Thảo, xã Chí Thảo, Trường Tiểu học và THCS Háng Chấu, xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa bị tốc mái; hàng rào, cổng trường THCS Triệu Nguyên, xã Triệu Nguyên (Nguyên Bình) bị đổ; Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Bế Văn Đàn tại huyện Quảng Hòa bị tốc mái; lưới điện hạ thế tại xã Ngọc Động (Quảng Hòa) bị đứt do cây đổ.

Thiên tai làm 131,38 ha cây ngô bị gẫy đổ, trong đó, huyện Quảng Hòa 119,9 ha, Hạ Lang 10,48 ha, Hòa An 1 ha; 150 cây chuối bị đổ, gẫy...

Nhiều đám ngô ở xã Bạch Đằng (Hòa An) bị gãy đổ.

Sau khi thiên tai xảy ra, UBND, Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, xã xảy ra thiên tai chỉ đạo công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại vận động các hộ gia đình sửa chữa nhà ở sớm ổn định cuộc sống.

N.M

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dong-loc-lam-903-nha-dan-bi-toc-mai-3168771.html