Đóng góp cho đề án Phục hồi và phát triển du lịch

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tại diễn đàn du lịch mới được Bộ VH,TT&DL tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Tổng cục Du lịch đã đưa ra đề án Phục hồi và phát triển du lịch (DL) trong tình hình mới để lấy ý kiến đóng góp. Mục tiêu cụ thể của đề án là giữ mức tăng trưởng về khách năm 2009 ở mức từ 4% đến 5%, thu nhập từ DL tăng 6% so với 2008; năm 2010 đạt mức tăng trưởng 7%-10%, thu nhập tăng khoảng 10% so với năm 2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/23/191934