"Đóng bộ" đi cướp xe ôm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Linh ăn mặc lịch sự, vờ là người sang trọng rồi thuê anh Đức chở xe ôm. Đến khu vắng người, hắn rút dao ra đâm anh Đức định cướp nhưng bị lộ…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/5/91739.cand