Đồng bào Khmer Sóc Trăng mừng lễ Sêne Đôlta

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Lễ Sêne Đôlta năm nay của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng diễn ra trong ba ngày chính 10, 11 và 12-10 với bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm. Đây là dịp để tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành và được xem là lễ tụ hội phúc đức lớn nhất trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107274&sub=134&top=43