Đồng bào dân tộc Đan Lai: Đã tròn giấc mộng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Cả ngàn đời nay, tộc người Đan Lai sống heo hút nơi sơn cùng thủy tận, nay nhờ chính sách tái định cư về nơi ở mới tại bản Thạch Sơn (xã Thạch Ngàn, Con Cuông, Nghệ An), được Nhà nước làm cho cái nhà to đẹp, cấp ruộng đất để sản xuất, chăn nuôi...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.29560.qdnd