Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 1-3

Vàng trong dân đang 'phòng thủ', chứ không phải 'vàng chết' - đây chính là tiêu điểm được Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia đăng tải lúc 6 giờ 30 ngày 1-3.

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/don-xem-chuyen-dong-kinh-te-goc-nhin-chuyen-gia-6-gio-30-ngay-1-3-post112269.html