Đơn vị quân đầu tiên của Mỹ sẽ rút quân khỏi Iraq

    Gốc

    (Vitinfo) - Đơn vị quân đội đầu tiên Mỹ sẽ rút khỏi Iraq theo kế hoạch cắt giảm binh lính của Tổng thống Mỹ George W. Bush.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/27860/default.aspx