Dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Các bộ, ngành chức năng cùng các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền trung, khôi phục hệ thống thông tin liên lạc, giao thông, y tế, từng bước khôi phục sản xuất, xử lý vệ sinh môi trường, ổn định đời sống nhân dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109953&sub=127&top=39