Dọn nhà trong 30 phút

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Không có nhiều thời gian dọn dẹp, bạn vẫn có thể “đánh bóng” nhà mình chỉ trong nửa giờ. Không tin à? Thử xem!

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2008/01/31/101422/1627