Đối tượng được giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Bộ Tài chính: Đối tượng được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141690&sub=69&top=40