“Đối thoại với Trường CĐ nghề Việt Mỹ”

    Gốc

    Đúng 14 giờ ngày 5-4, tại tòa soạn báo Người Lao Động đã diễn ra buổi giao lưu trực tuyến “Đối thoại với các trường ĐH – CĐ – Trường CĐ nghề Việt Mỹ.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/tuyen-sinh/219962.asp