Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 5-1, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD và ĐT Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì hội nghị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113198&sub=74&top=41