Đòi hỏi thiện chí từ hai phía

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không giải quyết rốt ráo các kiến nghị của người lao động về lương, thưởng; không rạch ròi thưởng Tết là nguyên nhân dẫn đến các vụ ngừng việc tập thể

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/215071.asp