Đổi hạt nhân, Triều Tiên được lương thực

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngay sau cam kết giải giáp hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, các tổ chức quốc tế và các nước đã nối lại hoạt động viện trợ cho nước này...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=1ae0d26639290c&page=category