Đôi điều góp thêm về dân trí nước nhà

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Là người đọc rất gắn bó của báo ANTG, từ số thứ tư, thứ bảy, đến ANTG Cuối tháng và ANTG Giữa tháng, tôi rất thích nhiều chuyên mục, nhất là những bài dài ở tờ Cuối tháng và Giữa tháng đã cung cấp cho người đọc nhiều hiểu biết rất bổ ích. Rất mong báo ANTG giữ được bản sắc riêng của mình.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/9/67505.cand