Đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Tối 29-11, các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương để đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 28-11, ước toàn tỉnh giải ngân được 55,3% kế hoạch vốn do Chính phủ giao; đạt 68% kế hoạch vốn thực tế do tỉnh giao (chưa tính nguồn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA cấp phát và vay lại). Với những vướng mắc đang gặp phải, khả năng kết thúc năm tài chính đối với đầu tư công (31-1-2024), toàn tỉnh chỉ giải ngân được 73,3% theo nguồn vốn Chính phủ giao. Trong trường hợp nếu từ nay đến cuối năm, các đơn vị của tỉnh xử lý dứt điểm tất cả các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và nỗ lực phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất, sẽ đạt được 81,5% theo nguồn vốn Chính phủ giao; nếu loại trừ nguồn trái phiếu chính quyền địa phương thì tỷ lệ giải ngân sẽ đạt 95,1%.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã phân tích chi tiết những khó khăn, đồng thời ước tính được tỷ lệ giải ngân cụ thể đối với từng dự án khi kết thúc năm. Chủ trì cuộc họp cũng điều hành để các sở, ban, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị khi có các vướng mắc chưa được giải quyết triệt để.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán, nghiệm thu khối lượng công trình; làm báo cáo về thực hiện giải ngân, các vướng mắc cụ thể và có 3 báo cáo tương ứng với các mốc thời gian là 30-11, 31-12, 31-1-2024. Trước mắt, các đơn vị phải làm báo cáo tình hình chung gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1-12. Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các sở, ngành và địa phương giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng, các vấn đề tồn đọng; các địa phương phải quyết liệt, nỗ lực trong giải ngân vốn đầu tư công.

Để chuẩn bị Hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy về giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước 5-12; Sở Tài chính tham mưu về vấn đề trái phiếu địa phương. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ngành liên quan thực hiện hoàn thiện các hồ sơ đối với những dự án đã được đưa vào danh mục đầu tư công; các đơn vị nhanh chóng lập bảng tiến độ, rà soát từng dự án; dự án nào không khả thi phải sớm báo cáo UBND tỉnh…

Đ. LÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202311/doc-thuc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-2db012a/