Doanh thu 9 tháng của GMC gần đạt 100% kế hoạch

    Gốc

    Hanoinet - Theo thông tin nhanh của GMC vừa công bố, trong kế hoạch còn lại của năm 2008, cho biết công ty đã nhận đầy đủ đơn hàng sản xuất đến tháng 1/2009, ước doanh thu là 75 tỷ đồng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=100279