Doanh nghiệp trong nước có thể yêu cầu rà soát cuối kỳ thuế tự vệ phôi thép, thép dài nhập khẩu

Bộ Công Thương vừa thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Trước đó, ngày 18/7/2016 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Các sản phẩm thuộc mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Biện pháp tự vệ toàn cầu này lần đầu được rà soát cuối kỳ vào tháng 8/2019.

Đến tháng 3/2020, Bộ Công Thương kết thúc điều tra và ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Theo đó, phôi thép và thép dài nhập vào Việt Nam sẽ chịu thuế tự vệ ở mức 6,4 - 15,3% cho tới 21/3/2023 nếu biện pháp tự vệ toàn cầu không được tiếp tục gia hạn.

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, mới đây Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đề nghị tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ là trước 17h00 ngày 13/8/2022.

6 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 6,49 triệu tấn sắt thép các loại, tương đương 6,97 tỷ USD, giảm 8,6% về lượng nhưng tăng 20,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thy Thảo

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/doanh-nghiep-trong-nuoc-co-the-yeu-cau-ra-soat-cuoi-ky-thue-tu-ve-phoi-thep-thep-dai-nhap-khau-90133.htm