Doanh nghiệp trong cơn khát nhân lực

    Gốc

    Nhiều DN Việt Nam đang thiếu hụt nhân lực trình độ cao trầm trọng, phải nhập khẩu lao động từ nước ngoài. Trong khi đó, lực lượng lao động trong nước bị dư thừa vẫn chiếm tỷ lệ cao. 53% DN thiếu lao động có trình độ

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17818