Doanh nghiệp lo lắng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Công ty chúng tôi sử dụng xăng, dầu khá nhiều để vận chuyển heo từ trại chăn nuôi về công ty, giao hàng, vận hành máy phát điện, lò hơi... Lâu nay, Vissan phát động phong trào tiết kiệm điện, nước, xăng, dầu, giảm lượng hao hụt trong sử dụng nhiên liệu; giờ sẽ siết chặt thêm các khoản này.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/216282.asp