Đoàn Đồng Nai học tập kinh nghiệm về quản lý dữ liệu đất đai theo Đề án 06

Theo Sở Thông tin và truyền thông, trong 2 ngày 17 và 18-5, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, cùng lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh đã có chuyến công tác, làm việc tại Hà Nội và Hà Nam để học tập kinh nghiệm quản lý dữ liệu đất đai theo Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Theo đó, đoàn đã làm việc với Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) để học tập kinh nghiệm quản lý dữ liệu đất đai theo Đề án 06; đồng thời nghiên cứu mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu thông tin sử dụng đất trong cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Đồng Nai.

Đoàn làm việc với các sở, ngành liên quan của Hà Nam để tham khảo kinh nghiệm, phương thức triển khai việc làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: CTV

Đoàn làm việc với các sở, ngành liên quan của Hà Nam để tham khảo kinh nghiệm, phương thức triển khai việc làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Công an hướng dẫn phương án làm sạch, xác nhận thông tin; phương án xử lý các lỗi trong quá trình làm sạch, các yêu cầu về hạ tầng, phương án kết nối; quy trình triển khai đảm bảo tính khả thi, hiệu quả...

Đoàn công tác của Đồng Nai học tập kinh nghiệm về quản lý, làm sạch dữ liệu đất đai tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: CTV

Đoàn công tác của Đồng Nai học tập kinh nghiệm về quản lý, làm sạch dữ liệu đất đai tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn tham khảo kinh nghiệm, phương thức triển khai việc làm sạch dữ liệu đất đai trên cơ sở kết quả làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/doan-dong-nai-hoc-tap-kinh-nghiem-ve-quan-ly-du-lieu-dat-dai-theo-de-an-06-4d82577/