ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ MƯỜNG BÁM

  Ngày 02/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La do đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

  ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ CHIỀNG KHOA

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

  Đồng chí Chá A Của đã thông tin tới cử tri xã Mường Bám về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội đã thông qua 6 luật, 14 nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

  Cử tri xã Mường Bám nêu ý kiến.

  Cử tri xã Mường Bám nêu ý kiến.

  Cử tri xã Mường Bám kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm xem xét đầu tư 17 tuyến đường liên bản đi trung tâm các bản, tổng chiều dài hơn 45km; điều chỉnh về việc thực hiện giao đất giao rừng từ năm 2001, 2022, dẫn đến một số diện tích đất của các hộ dân đang canh tác đã quy hoạch vào 3 loại rừng; xem xét việc Thủy điện Nậm Hóa 1, 2 đã được đầu tư xây dựng từ năm 2009, đến nay chưa phát điện, gây ảnh hưởng đến sinh kế các hộ dân vùng lòng hồ; đề nghị xem xét nâng mức kinh phí hoạt động của các xã vùng sâu, vùng xa để đảm bảo cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ…

  Đồng chí Chá A Của trao quà cho xã Mường Bám.

  Đồng chí Chá A Của trao quà cho xã Mường Bám.

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao đổi với cử tri xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao đổi với cử tri xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

  Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=71156