Đoàn đại biểu thanh niên Nga viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Tiền Phong
Gốc

Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019, ngày 24/7, đoàn đại biểu thanh niên Nga do Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên Alexander Bugayev dẫn đầu đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan khu di tích Bác Hồ. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy.

 Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019, ngày 24/7, đoàn đại biểu thanh niên Nga do Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên Alexander Bugayev dẫn đầu đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019, ngày 24/7, đoàn đại biểu thanh niên Nga do Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên Alexander Bugayev dẫn đầu đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019 do Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên tổ chức. Đây là hoạt động chào mừng sự kiện Năm chéo Việt – Nga nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt – Nga năm 2019.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy và Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên Alexander Bugayev, cùng đoàn 50 đại biểu thanh niên Nga đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, đoàn đại biểu Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019 đã tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, được hướng dẫn viên giới thiệu về di tích Phủ Chủ tịch, nhà sàn, di tích nhà 67, ao cá Bác Hồ...

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu đã theo dõi phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019 chụp ảnh kỷ niệm trước di tích Phủ Chủ tịch

Đại diện đoàn đại biểu thanh niên Nga, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên Alexander Bugayev đã chia sẻ cảm tưởng vào viếng Lăng và tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/doan-dai-bieu-thanh-nien-nga-vieng-lang-chu-tich-ho-chi-minh-1444253.tpo