DN khó tiếp cận vốn ngân hàng: Cần được nhìn nhận từ hai phía

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu cho rằng, vấn đề khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp cần phải được nhìn nhận từ hai phía…

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/187299