Dmitry Medvedev “đặt hy vọng vào Obama”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổng thống Medvedev cho biết Nga đã xây dựng được một mối quan hệ “đối tác chiến lược” mạnh mẽ với Trung Quốc, một quan hệ tốt đẹp, thân thiện và toàn diện. Tất nhiên, tôi muốn có mối một quan hệ tương tự như vậy với Mỹ,"

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109769