Điều trị vô sinh và IQ của trẻ

    Gốc

    Việc điều trị vô sinh có thể tác động đến chỉ số thông minh của trẻ. Theo Reuters, các nhà khoa học thuộc Đại học Leiden (Hà Lan) đã so sánh chỉ số thông minh trong độ tuổi từ 5 - 8 của 85 trẻ được sinh bằng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) với 83 trẻ được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và 85 trẻ sinh thường, từ đó đánh giá sự phát triển nhận thức của trẻ.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20080929002421.aspx