Điều trị miễn phí cho nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Y tế đảm bảo tìm nguồn để miễn tất cả chi phí điều trị cho các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu thông báo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=24822