Điều kiện và thủ tục thành lập trường ĐH

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Một trường đại học khi thành lập cần đảm bảo những điều kiện về đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất, nguồn tài chính, chương trình đào tạo và quy chế tổ chức và hoạt động. Đó là những nội dung cơ bản được đưa ra thảo luận tại Hội thảo về Điều kiện và Thủ tục thành lập các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng 24/10.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/148343