Điệp khúc làm rồi... phá!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Con đường Dương Bá Trạc, nơi giáp ranh phường 1 và phường 2 của quận 8 trước đây là một con đường nhỏ. Từ khi mở rộng đường, mỗi bên thêm được gần 10 mét, diện mạo phố xá thay đổi hẳn. Những căn nhà cấp bốn...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/chuyen_hang_tuan/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-09.6978850489