Điện ảnh Pháp tăng hương vị cho Quả cầu vàng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Trong cuộc đua dành cho phim nước ngoài của giải thưởng điện ảnh danh giá Quả cầu vàng năm 2009, điện ảnh Pháp đang tỏ rõ ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh, với 14 trong số 53 phim tham gia hạng mục này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136284&sub=164&top=43