Diêm Vương tinh có tên mới: Plutoid

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hiệp hội thiên văn quốc tế cho biết cuộc gặp của ủy ban chấp hành hội tại Oslo, Na Uy, đã quyết định về thuật ngữ trên.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/228317.asp