Điểm sáng trong thực hiện đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nỗ lực vượt khó và có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về 'Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới' cho thấy công tác tuyên truyền tại tỉnh Lào Cai đã được đẩy mạnh.

Lào Cai đã quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) BHYT, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 358 cơ sở KCB. Trong đó có 172 cơ sở KCB BHYT, gồm 160 cơ sở y tế công lập, 12 cơ sở y tế tư nhân. Chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được cải thiện; thủ tục khám chữa bệnh ngày một hoàn thiện theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng qua các năm, từ năm 2009 đến năm 2023, số lượt khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh là 14.990.761 lượt người; chi phí khám chữa bệnh BHYT là 6.385 tỷ đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở. (Ảnh minh họa)

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở. (Ảnh minh họa)

Hằng năm, Sở Y tế và BHXH tỉnh Lào Cai đều thẩm định, đánh giá nguyên nhân vượt quỹ, vượt dự toán Chính phủ giao, qua đó phân tích xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan làm căn cứ để thanh quyết toán chi phí KCB BHYT cho cơ sở.

Số người tham gia BHYT tăng dần, tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2020-2024 đạt 96,1% (tăng thêm 2,3% so với năm giai đoạn 2009-2014). Kinh phí chi trả cho người có thẻ BHYT từ nguồn quỹ BHYT tăng dần hằng năm; chi phí KCB BHYT giai đoạn 2020-2024 tăng gấp 1,97 lần so với chi phí KCB BHYT giai đoạn 2009-2014.

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW tại Lào Cai cho thấy, các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW bằng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án... để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác BHYT.

Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành 13 văn bản; HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 128 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác BHYT. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức 30 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT của các sở, ban, ngành, đơn vị. Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH tỉnh) phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện 4.693 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị sử lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh, đại lý thu, đại diện chi trả và nội bộ cơ quan BHXH; đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

Sử dụng CCCD trong khám chữa bệnh BHYT. (Ảnh minh họa)

Sử dụng CCCD trong khám chữa bệnh BHYT. (Ảnh minh họa)

Một kết quả nổi bật nữa đó là, Tỉnh ủy đã lãnh đạo HĐND ban hành 5 nghị quyết nhằm hỗ trợ người dân và các đối tượng được ưu tiên tham gia BHYT. Hình thức thông tin, tuyên truyền BHYT được tiến hành khá đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Một số hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả thiết thực đó là: Tuyên truyền miệng tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, hội nghị tuyên vận cơ sở.

Đặc biệt, thời gian qua, xuất phát từ đặc điểm địa bàn miền núi, biên giới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BHXH tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tại các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT; biên soạn tài liệu tuyên truyền trên Bản thị Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hằng tháng. Tuyên truyền qua đài, báo, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan; tổ chức các chương trình tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT…

Hiện nay, ở Lào Cai, chính sách BHYT hộ gia đình được triển khai thực hiện góp phần giúp các thành viên trong cùng một hộ gia đình được hưởng nhiều quyền lợi trong khám chữa bệnh. Số người dân tham gia BHYT hộ gia đình ngày càng tăng: Năm 2009 là 17.362 người đến hết năm 2023 là 75.045 người. Việc triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW vẫn tồn tại một số hạn chế. Vừa qua, ngày 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới", dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW. (Ảnh CTV)

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW. (Ảnh CTV)

Tại hội nghị này, các đại biểu đã phát biểu tham luận, phân tích làm rõ thêm nhiều nội dung, cũng như đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới để làm tốt hơn công tác BHYT, nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo những nhiệm vụ chính cần thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/diem-sang-trong-thuc-hien-day-manh-cong-tac-bhyt-trong-tinh-hinh-moi-i734525/