Điểm mặt phó tướng tiềm năng của Obama

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Dù việc mời thượng nghị sĩ Hillary Clinton làm ứng viên phó tổng thống có thể giúp đoàn kết nội bộ đảng, Barack Obama vẫn còn vô số các sự lựa chọn khác.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=65175