Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung

Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của tám ngành học tại Trường ĐH Mở TP.HCM dao động từ 15 đến 16 điểm.
ĐH Quảng Nam lấy điểm chuẩn từ 13

ĐH Quảng Nam lấy điểm chuẩn từ 13

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế 16-23

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế 16-23

17/29 ngành của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM có điểm chuẩn 14

17/29 ngành của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM có điểm chuẩn 14

Trường Đại học Vinh công bố điểm chuẩn năm 2019

Trường Đại học Vinh công bố điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn ĐH Hùng Vương năm 2019 thấp nhất là 14

Điểm chuẩn ĐH Hùng Vương năm 2019 thấp nhất là 14

HV Kỹ thuật Mật mã công bố điểm chuẩn hệ thu học phí

HV Kỹ thuật Mật mã công bố điểm chuẩn hệ thu học phí

Điểm chuẩn Học viện Tòa Án 2019

Điểm chuẩn Học viện Tòa Án 2019

Trường Đại học Khánh Hòa công bố điểm chuẩn đợt 1

Trường Đại học Khánh Hòa công bố điểm chuẩn đợt 1

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn 2019

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn 2019

Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn năm 2019

Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn năm 2019

ĐH Thái Nguyên công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2019

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2019

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn ĐH Điện lực chủ yếu ở mức 14-15

Điểm chuẩn ĐH Điện lực chủ yếu ở mức 14-15

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy công bố điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn các ngành kinh tế của Đại học Văn Hiến là 15 điểm

Điểm chuẩn các ngành kinh tế của Đại học Văn Hiến là 15 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam năm 2019

Điểm chuẩn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam năm 2019

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn năm 2019

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn năm 2019

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên lấy điểm chuẩn từ 14 đến 18

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên lấy điểm chuẩn từ 14 đến 18

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của các trường thành viên

Điểm chuẩn các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019

Điểm trúng tuyển vào Đại học KHXH&NV Hà Nội

Điểm trúng tuyển vào Đại học KHXH&NV Hà Nội

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn ngành Y khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 23

Điểm chuẩn ngành Y khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 23

Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang năm 2019

Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang năm 2019