DIC Corp giải thể công ty con có vốn điều lệ 300 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point đã bị DIC Corp giải thể sau 1 năm thành lập...

Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point đã bị DIC Corp giải thể sau 1 năm thành lập

Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point đã bị DIC Corp giải thể sau 1 năm thành lập

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) đã thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.

Vũng Tàu Centre Point là công ty con của DIG, với tỷ lệ sở hữu 100%. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2023, tại số 12 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo giấy đăng ký kinh doanh, Vũng Tàu Centre Point hoạt động 22 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Người đại diện pháp luật công ty là ông Lê Đình Thắng. Ngoài ra, ông Thắng còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã chứng khoán: DC4).

Vũng Tàu Centre Point được thành lập nhằm mục đích hạch toán việc chuyển nhượng dự án đã được DIG thực hiện từ năm 2019. Tuy nhiên hình thức ghi nhận chuyển nhượng chưa xác định được. Do đó, cơ quan Nhà nước hướng dẫn DIG đi theo hướng thành lập công ty mới, sau đó chuyển nhượng phần vốn góp của DIG tại đây.

Về tình hình kinh doanh của DIG, trong quý 1/2024 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ đjat489 tỷ đồng giảm 99,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức lỗ 120,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái con số này là lãi 101 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng lỗ 121,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính giảm 92,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 158,14 tỷ đồng, về 12,02 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 81,6%, tương ứng giảm 55,04 tỷ đồng, về 12,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 63,6%, tương ứng tăng thêm 26,13 tỷ đồng, lên 67,19 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của DIG ở mức 9.993 tỷ đồng, tăng 1.059 tỷ đồng so với mức 8.934 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 7.489 tỷ đồng, còn nợ ngắn hạn là 2.503 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của DIC Corp đạt 17.765,6 tỷ đồng tăng 5,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận tồn kho 6.784,5 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản, cụ thể, tồn kho lớn nằm ở các dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư P4 Hậu Giang, khu du lịch Long Tân…

Còn các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.830,6 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.964,4 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản…

Trong quý 1/2024, dòng tiền kinh doanh chính của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm 504,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 75,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 982,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.121,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Hiện DIC Corp có vốn điều lệ là 6.098 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thiện Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Quang Tín là Tổng giám đốc công ty.

Ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. DIC Corp đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023. Trong năm nay, DIC Corp dự kiến sẽ triển khai nhiều kế hoạch huy động vốn.

Mễ Mễ

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/dic-corp-giai-the-cong-ty-con-co-von-dieu-le-300-ty-dong-post552766.html