Đề phòng với những chiêu lừa trên phố

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thấy tội, cô gái khều nhẹ người thanh niên, anh thanh niên móc bóp đưa cho người phụ nữ tờ 20 ngàn đồng. Cảm ơn rối rít, người phụ nữ khó nhọc đẩy chiếc xe trên đường làm ai chứng kiến cũng thương cảm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=141823