Đề nghị đầu tư 4.200 tỉ đồng mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi đạt chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, riêng đoạn qua đô thị mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh, mặt đường rộng 21m. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi. Ảnh: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi. Ảnh: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

TTXVN đưa tin, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có tờ trình đề nghị Bộ Giao thông vận tải thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Theo đề xuất này, tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn – Đất Mũi là phân đoạn cuối cùng của đường Hồ Chí Minh, có điểm đầu tại cầu Ông Tình (huyện Năm Căn) và điểm cuối tại Khu du lịch Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), tỉnh Cà Mau với chiều dài 58,7 km, được hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2016.

Kết thúc giai đoạn 1, đoạn Km0 – Km12 có bình diện và trắc dọc, mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng vận tốc thiết kế 80 km/h; đoạn Km12 – Km58+455 có bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tuy nhiên, quy mô mặt cắt ngang mới chỉ tương đương với đường cấp 5, tương ứng với tốc độ 40 km/h. Mặt khác, tại vị trí 4 cầu gồm cầu Rạch Tàu, Rạch Vàm, Xóm Mũi và Rạch Bàu Nhỏ thì hiện trạng được thiết kế trắc dọc châm trước hạ 1 cấp, đạt tốc độ thiết kế 60 km/h. Toàn bộ mặt đường của tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn – Đất Mũi hiện chỉ được láng nhựa.

Trên cơ sở đó, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư, mở rộng trên toàn tuyến đảm bảo đạt chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe mặt đường rộng 11m, nền đường rộng 12m; riêng đoạn qua đô thị (Km0 – Km6+800) đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 21m.

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn đến Đất Mũi giai đoạn trước đây đã được tiến hành giải phóng mặt bằng với quy mô nền đường rộng 12m và thi công trùng tim quy hoạch nên khi nâng cấp, mở rộng phần lớn không phải giải phóng mặt bằng thêm.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau sẽ được hoàn thành vào năm 2027.

Nguyên Tân

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/de-nghi-dau-tu-4-200-ti-dong-mo-rong-duong-ho-chi-minh-doan-nam-can-dat-mui/