Đẩy mạnh đấu tranh với hàng giả, nhập lậu, kém chất lượng, gian lận thương mại

  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2096/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường.

  Ảnh minh họa

  Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của lực lượng quản lý thị trường. Trong đó, yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ đạo của Bộ Công Thương và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nói chung, đặc biệt là việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quyết tâm ngăn chặn tình trạng tham nhũng, “tham nhũng vặt”, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào lực lượng quản lý thị trường. Đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu; nếu địa bàn nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về sản xuất, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng, hoặc có công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác; nếu xác định có vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, về tác hại của các hành vi kinh doanh, sản xuất hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc đến từng hộ kinh doanh. Phát động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, gian lận số lượng, chất lượng lừa dối người tiêu dùng. Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí, các hiệp hội ngành, nghề, nhất là người dân trong việc thực hiện công vụ, thu thập thông tin; theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

  Tăng cường công tác phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhất là với lực lượng hải quan để kiểm soát tốt hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, có các biện pháp phù hợp theo dõi các lô hàng được miễn kiểm tra thực tế tại thời điểm thông quan để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu hàng hóa. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đảm bảo ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật từ xa…

  UBND thành phố giao Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, các Sở Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và tăng cường phối hợp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

  TQ

   Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/day-manh-dau-tranh-voi-hang-gia-nhap-lau-kem-chat-luong-gian-lan-thuong-mai-183562.html